Οροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτοί οι Όροι και κανόνες ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας From Paris.
Ο ιστότοπος www.from-paris.gr (εφεξής "ηλεκτρονικό κατάστημα") είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του FROM PARIS IKE με τον διακριτικό τίτλο Fro, Paris, Αριθμός φορολογικού μητρώου: ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ. Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 35, Αγία Παρασκευή 15343 Τηλ: 697 390 81 59.
Η επίσκεψη και η χρήση του διαδικτυακού καταστήματος συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή αυτών των όρων χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η FROM PARIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να προσθέτει, να τροποποιεί ή να ανανεώνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς ειδοποίηση, ειδοποιώντας το μέσω του ονλαιν διαδικτυακού καταστήματος.

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, `τα τυριά και τα άλλα προϊόντα διατροφής ("προϊόντα") πωλούνται προς πώληση στη σειρά προϊόντων FROM PARIS. Οι τιμές του ηλεκτρονικού εμπορίου ισχύουν μόνο για παραγγελίες που πραγματοποιούνται σε αυτό το κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.from-paris.gr καμία εγγύηση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αυτό εγγυάται στους τελικούς καταναλωτές έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα τους. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα στα οποία εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν. Δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένων που σχετίζονται με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, λογισμικό ή διαφήμιση που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο διανέμεται μέσω αυτού, λαμβάνεται από αυτόν, καθώς και από περιεχόμενο τρίτων στο οποίο αναφέρεστε μέσω υπερσυνδέσμων από τον ιστότοπο ή στους οποίους ο ιστότοπος σάς παρέχει πρόσβαση.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και όλες οι ηχογραφήσεις του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και διακριτικά χαρακτηριστικά και εμπορικά σήματα ή / και σήματα υπηρεσίας της From Paris και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσα νομοθεσίας και προορίζεται αυστηρά για τον χρήστη (μη εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση). Κανένα από αυτά δεν μπορεί να πωληθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί ή να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της From Paris. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα σήματα που αντιπροσωπεύουν από το Παρίσι ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι εμπορικά σήματα της From Paris ή τρίτων, που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό κατάστημα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους. Απαγορεύεται επίσης να τροποποιήσετε, να μεταφράσετε, να αποσυμπιέσετε, να ανακατασκευάσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτική τεκμηρίωση που παρέχεται από την From Paris ή τους αδειούχους της.

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ FROM PARIS

 

Η FROM PARIS πουλάει τα προϊόντα του διαδικτυακού καταστήματος σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Η FROM PARIS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε πελάτες ή / και χρήστες του διαδικτυακού καταστήματος, εκτός από την υποχρέωση επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων όπως αναφέρεται παρακάτω. Η FROM PARIS δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μορφή ζημίας (θετική, ειδική ή σχετίζεται με κατοχή, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, μη ικανοποιητική ή / και αθροιστική συνίσταται από απώλεια κέρδους, δεδομένα, απώλεια κέρδους, νομισματική ικανοποίηση κ.λπ. .) υπέστη ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού καταστήματος. Τρίτον λόγω της λειτουργίας ή της χρήσης των υπηρεσιών, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου τους ή / και της αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών που διατίθενται από ή / και παρεμβάσεις τρίτων με μη εξουσιοδοτημένα προϊόντα και / ή υπηρεσίες και / ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι παραπάνω λόγοι συμφωνούνται ρητά να συμπεριλάβουν τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στην ηλεκτρονική καταγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών (τιμή, χαρακτηριστικά προϊόντος κ.λπ.), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικούς λόγους οποιουδήποτε είδους που επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικό κατάστημα για εύλογο χρονικό διάστημα. ή / και τις υπηρεσίες του. FROM PARIS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος ή γενικά αδυναμίας ή ανεπαρκούς παροχής των υπηρεσιών του λόγω τυχαίων γεγονότων ή αιτιών ανωτέρας βίας ή βλάβης άλλων οντοτήτων.

Η FROM PARIS διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να διαγράψει ή να τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις πληροφορίες ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να τροποποιήσει τις μεθόδους έρευνας πληροφοριών κατά την αποκλειστική της κρίση. Η FROM PARIS λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στις υπηρεσίες του είναι, στο μέτρο του δυνατού, συνεχής και αδιάκοπη. Ωστόσο, διατηρεί το εύλογο δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του διαδικτυακού καταστήματος και / ή μεμονωμένων υπηρεσιών για την εκτέλεση συντήρησης συστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στον χρήστη. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει επίσης συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διαχειρίζεται το FROM PARIS. ("Συνδεδεμένοι ιστότοποι"). FROM PARIS δεν μπορεί να ελέγξει τους συνδεδεμένους ιστότοπους, δεν εγγυάται την επικαιρότητα, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα του περιεχομένου τους και αρνείται κάθε ευθύνη έναντι αυτών ή σχετικά με απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε συνδεδεμένους ιστότοπους, ισχύουν αναλόγως οι όροι χρήσης για κάθε ιστότοπο.

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας μας διέπεται από αυτούς τους όρους χρήσης, όπως ορίζονται στον ελληνικό νόμο (Νόμος 2472/1997, καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις) και τις αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς του. Προστασίας προσωπικών δεδομένων (www.dpa.gr). Αυτές οι πληροφορίες, με την επιφύλαξη της ακόλουθης παραγράφου, δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από την εφαρμογή των ισχυόντων νόμων σχετικά με την κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές. Η FROM PARIS διατηρεί τα παραπάνω δεδομένα σε ένα αρχείο και τα επεξεργάζεται για επικοινωνία, στατιστικές και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, ο επισκέπτης / χρήστης δίνει τη συγκατάθεση στο FROM PARIS να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα από το FRΟΜ PARIS ή τις θυγατρικές του. Η FROM PARIS είναι εξουσιοδοτημένη να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για σκοπούς λειτουργικής και μηχανογραφημένης υπηρεσίας των εμπορικών μας σχέσεων ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους όπως ορίζονται από το νόμο 2472/97. Η FROM PARIS έχει επίσης το δικαίωμα να κοινοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα σε τρίτους για την προώθηση προϊόντων FROM PARIS ή εταιρειών με τις οποίες συνεργάστηκε η FROM PARIS και για την απομακρυσμένη προώθηση των δικών της προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει ειδικούς συνδέσμους (συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, πανό) προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της επιλογής του και οι οποίοι αποτελούν ευθύνη τρίτων. Σε περίπτωση άμεσης αποκάλυψης από τον επισκέπτη / χρήστη στα προσωπικά δεδομένα τρίτων, η FROM PARIS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους. Για αυτόν τον λόγο, εναπόκειται στον επισκέπτη / χρήστη να μελετήσει προσεκτικά τους σχετικούς όρους απορρήτου προτού αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μέσω του Διαδικτύου. Η FROM PARIS δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτούς τους ιστότοπους.

 
 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Για οποιαδήποτε ακύρωση (ολικής ή μερικής) παραγγελίας, πρέπει να στείλετε email στο contact@from-paris.gr. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη 24 ώρες πριν παραλάβετε την παραγγελία σας στο κατάστημα. Μετά από αυτήν την διορία, η ακύρωση δεν είναι πλέον δυνατή.
 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Οι τιμές που αναφέρονται στους αντίστοιχους καταλόγους σε κάθε προϊόν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (13% και 24%), ενώ η From Paris.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές. Επιτρέπεται μέγιστη ανοχή απόκλισης βάρους 10% στην ποσότητα του παραδοθέντος προϊόντος.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

Τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο από την From Paris ανήκουν στην κατηγορία ευαίσθητων καταναλωτών και εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών δυνάμει του άρθρου 21, παράγραφος 2, του Ν. 2144/2013 για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, From Paris για την προστασία της δημόσιας υγιεινής, δεν μπορεί να δεχτεί επιστροφές για προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο από την ιστοσελίδα του.
 
From Paris μπορεί να αποζημιωθεί το ποσό αγοράς των παραδιδόμενων προϊόντων και για τα οποία έχει αποδειχθεί ένα ελάττωμα λόγω αμέλειας και χωρίς να αλλάξει η συσκευασία και το προϊόν να έχει αποθηκευτεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, πληρώνει την οφειλόμενη τιμή εντός 10 εργάσιμων ημερών, διατηρώντας παράλληλα τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει αποζημίωση με έξοδα του κόστους αποστολής και τα κατάλληλα μέσα για την προστασία των κανόνων υγιεινής. From Paris συνιστά να ελέγχετε προσεκτικά, κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και τη συσκευασία άθικτη, προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν εμφανή ελαττώματα. Σε κάθε περίπτωση και λόγω της ευπάθειας των προϊόντων που χειρίζεται, οι αξιώσεις αποζημίωσης για ελαττώματα δεν θα γίνονται αποδεκτές εάν υποβληθούν 24 ώρες μετά την παραλαβή.